Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα σπουδών αρχαρίων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ

.Βασικά στοιχεία αστρολογίας 

 Αστρολογικός συμβολισμός (πλανήτες, ζώδια, οίκοι, μαθηματικά  σημεία) 
 Πλανητικές όψεις 
 Δεσμοί της Σελήνης και όλων των Πλανητών  

.Αστρονομία (με στοιχεία απαραίτητα στους Αστρολόγους) 

.Ιστορία και Φιλοσοφία της Αστρολογίας 

.Συστήματα οικοθεσίας (Φιλοσοφία, αστρονομική και  αστρολογική  ανάλυση όλων των συστημάτων)  

.Υπολογισμός και κατάστρωση Κοσμογραμμάτων (αστρολογικών  χαρτών) χωρίς χρήση υπολογιστή. 

.Διδασκαλία χρήσης, λεπτομερειακά και σε βάθος, επαγγελματικού  αστρολογικού υπολογιστικού προγράμματος. 

.Πλανητικοί σχηματισμοί 

.Συνθετική ερμηνεία γενέθλιου χάρτη (κανόνες, τεχνικές και    πρακτικά παραδείγματα) 

. Πλανητικές διελεύσεις